Repelenty lub atraktany - żywność i pasze

Rozporządzenie nr 528/2012 w artykule 2 ust. 5, w sprawie udostępnienia na rynku oraz stosowania produktów o charakterze biobójczym, mówi, że żywność, jak i pasze, mające zastosowanie jako repelenty bądź atraktany – PT 19, nie wchodzą w zakres rozporządzenia.

Jednak interpretacja tego zapisu, stanowi źródło wielu pytań. W dużej mierze d

Więcej

Program przeglądu substancji czynnych - wycofania

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku pewnych kombinacji substancji czynnych/grupa produktowa, uczestnicy programu przeglądu, zdecydowali się na wycofanie swoich wniosków, ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów, dokonała publikacji otwartego zaproszenia do przejęcia roli uczestnika oraz dokonanie zgłoszenia w celu wsparcia tych substancji.

Wsparcie wycofano

Więcej